Vzhledem k velké rozdílnosti různých projektů určujeme finální ceny služeb vždy až na základě analýzy, konzultace a podle náročnosti a požadavků zákazníka.

 

ů.